Marketing szeptany w promocji produktów farmaceutycznych (leków OTC)

Jednym z popularniejszych narzędzi, które wykorzystywane są w kampaniach marketingowych dla produktów farmaceutycznych, jest marketing szeptany.

Marketing szeptany to forma rozmowy z potencjalnymi konsumentami w Internecie. W szczególności na różnych forach dyskusyjnych, na blogach, w społecznościach i wszędzie tam, gdzie znajdują się zainteresowany użytkownicy, a rozwiązania techniczne pozwalają na prowadzenie dialogu.

Przystępując do realizacji kampanii WoMM dla produktów firm farmaceutycznych, pamiętać należy że nie każdy produkt można promować do finalnych konsumentów. Dlatego w niniejszej publikacji skupimy się głównie na opisaniu w jaki sposób powinniśmy wykorzystać marketing szeptany promując leki wydawane bez recepty (OTC).

Kampania WoMM dla leków OTC, powinna przebiegać nieco inaczej niż kampania realizowana dla produktów powszechnego użytku. Kampania powinniśmy oprzeć na edukacji grupy docelowej o produkcie. Marce powinno zależeć na podnoszeniu wiedzy na temat produktu, jego stosowania, działania i przewag nad produktami konkurencyjnymi.

W oparciu o te kryteria powinna być realizowana cała strategia „szeptania”.

Przed przystąpieniem do kampanii, agencja marketingowa powinna wykonać następujące analizy:

  • rynku i otoczenia konkurencyjnego;
  • wiedzy użytkowników na temat produktu;
  • wiedzy użytkowników o produktach konkurencyjnych;
  • potrzeb i oczekiwań wobec produktu;
  • sposobów komunikacji grupy docelowej;
  • kluczowych platform, na których odbywa się komunikacja;

Całą komunikację powinniśmy prowadzić w oparciu o strategię komunikacji, która wynika z powyższych analiz.

Do kampanii musimy przydzielić odpowiednie osoby. Przez słowo odpowiednie, rozumiem tutaj osoby, które mają doświadczenie w podobnych kampaniach. Najlepiej gdyby to były osoby, które prowadziły już kampanie WoMM dla klienta farmaceutycznego. Osoby te powinien klient przeszkolić. Ze strony klienta powinna być dedykowana osoba do kontaktu, aby była w stanie wesprzeć prowadzoną kampanię i udzielała odpowiedzi na problematyczne pytania. Pamiętajmy, że agencja marketingowa jest ekspertem w marketingu, nie w tematach medycznych – współpraca między klientem a agencją jest więc tutaj kluczowym elementem sukcesu kampanii.

Gdy już mamy wszystko przygotowane i można startować z kampanią, warto określić metody jej funkcjonowania.

Nie możemy prowadzić kampanii “na ślepo”.

Agencja powinna prowadzić kompleksowy monitoring mediów. Najlepiej korzystać tutaj z kilku narzędzi, aby mieć gwarancję, że uda się dotrzeć do wszystkich ważnych dla marki wypowiedzi. Oczywiście, monitoring prowadzimy w oparciu o szerokie spectrum fraz kluczowych, w szczególności tych które dotyczą marki. Warto systematycznie zwiększać liczbę monitorowanych fraz. Dodatkowe frazy powinny pojawić się podczas prowadzenia kampanii – wynikają z wypowiedzi na forach, z problemów użytkowników i ewentualnych kryzysów, które może mieć marka.

Prowadząc kampanię, należy dotrzeć do grupy docelowej. Komunikacja produktu nie może być przypadkowa, czyli agencja nie może publikować wypowiedzi w oderwaniu od tematu wątku/dyskusji. Produkt nie powinien pojawiać się nachalnie ani „żeby był”. Tego typu działania nie będą skuteczne, a marka może narazić się na negatywny odbiór wśród użytkowników.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *