Ograniczenia i zakazy w reklamie produktów leczniczych

Działania marketingowe są w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem gospodarki wolnorynkowej. Jednak by można uznać je za reklamę dozwoloną, muszą spełniać szereg warunków określonych w wielu aktach prawnych. Istnieją ogólne ograniczenia odnoszące się do każdej reklamy i każdego produktu. Jednak są również specjalne obostrzenia dotyczące produktów sensytywnych, takich jak właśnie produkty lecznicze. O czym więc należy pamiętać podczas tworzenia reklamy tego typu wyrobów? Zapraszamy do lektury!

Ograniczenia dotyczące wszystkich typów reklam

To ograniczenia, które mają zastosowanie wszędzie, bez względu na reklamowany produkt. W tym przypadku przepisy zakazują reklamy sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami lub uchybiającej godności człowieka. Dodatkowo zakazana jest reklama wprowadzająca klienta w błąd, czyli podająca informacje obiektywnie nieprawdziwie. Kolejnym zakazem obejmuje się reklamę naśladowczą, która jest zbyt mocno podobna do reklamy innego produktu czy marki. Odwoływanie się do uczuć klientów, wywoływanie w nich poczucia strachu, wykorzystywanie przesądów również należy do nielegalnych. Oczywiście wszystkie powyższe zakazy obowiązują, bez względu na to, w jakim medium rozpowszechnia się reklamę.

Normy prawne w zakresie reklamy leków w Polsce

Na samym początku reklama produktów leczniczych w Polsce uregulowana była w ustawie z dnia 10 października 1991 roku o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym. To zmieniło się jednak w momencie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Stanęliśmy przed koniecznością dostosowania krajowego ustawodawstwa do regulacji wspólnotowych. Tak więc aktualnie regulacje dotyczące możliwości prowadzenia reklamy produktów leczniczych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych.

Reklama produktów leczniczych — czego się zakazuje?

Promocja leków podlega prawnym ograniczeniom. Ma to za zadanie zapewnić ludziom dostęp do profesjonalnej i rzetelnej wiedzy na temat skuteczności różnych metod leczenia, a także eliminowanie, a przynajmniej ograniczenie nieprawidłowości, które mogłyby negatywnie wpływać na ich zdrowie. W związku z tym całkowicie zakazana jest reklama produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty. Co ciekawe, odnosi się to również do produktów, które mają taką samą nazwę jak te wydawane na podstawie recepty. Kolejnymi ograniczenia są zakaz reklamowania leków zawierających środki psychotropowe oraz tych umieszczonych na wykazie leków refundowanych.

Czy w ogóle można reklamować produkty lecznicze?

Oczywiście prawnie dopuszczalne jest reklamowanie produktów leczniczych, które nie wymagają przepisania recepty. Do tego grona należą również suplementy diety. Jednak i tutaj istnieje szereg obostrzeń, o których muszą pamiętać producenci przed wprowadzeniem produktu i reklamy na rynek. Nie należy więc rozpowszechniać reklamy, która sugeruje, że produkt nie posiada żadnych efektów ubocznych, a jego stosowanie pozwoli uniknąć wizyty u specjalisty. Dodatkowo reklama nie może przyczyniać się do postawienia błędnej autodiagnozy. Niedozwolone jest ponadto, kierowanie reklamy leków do dzieci.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *