Promocja leków RX (wydawanych z polecenia lekarza)

Leki RX, czyli leki na receptę wydawane są z przepisu lekarza wyłącznie w aptece. Nie można ich nabyć na stacjach benzynowych ani w centrach handlowych.

Pacjenci nie mają wpływu na decyzję lekarza dotyczącą przepisanego leku.

Leki posiadają 2 nazwy: medyczną oraz handlową

Firma farmaceutyczna wprowadzając na rynek jakiś nowy produkt, duży nacisk kładzie na to, aby produkt szybko przyjął się na rynku. Każdy produkt powinien być rozpoznawalny przez pacjentów i lekarzy. Leki posiadają 2 nazwy: medyczną oraz handlową.
Nazwa medyczna bierze się najczęściej z łacińskiego odpowiednika substancji czynnej.
Nazwa handlowa z kolei, ma dobrze brzmieć. Jej brzmienie ma pozwolić na szybkie zapamiętanie nazwy, czasami również na wskazanie dolegliwości, na którą dany lek pomaga.

Celem działań marketingowych, w promocji leków RX jest budowanie lojalności lekarzy w stosunku do produktu. Komunikacja leków RX może być skierowana wyłącznie do lekarzy i farmaceutów. Nie można promować leków na receptę do pacjentów. Przepisy prawa są tutaj jednoznaczne.

Firmy farmaceutyczne, chcąc promować swoje produkty zatrudniają profesjonalne agencje marketingowe, które zajmują się przygotowaniem kreacji graficznej dla produktu, opracowaniem strategii marketingowej, a następnie realizacją kampanii.

Przekaz marketingowy, który jest wykorzystywany bardzo często odnosi się do branży, czy też grupy docelowej do której jest kierowany. Najczęściej pokazywany jest pewien problem bez zażywania danego produktu jak i po jego zastosowaniu. Tego typu przekaz ma na celu lepsze zapamiętanie zastosowania produktu. Autorzy przekazu często odnoszą się do sfery emocjonalnej odbiorcy oraz do merytorycznych argumentów potwierdzających skuteczność.

W kampaniach marketingowych, w których promuje się leki RX, najczęściej wykorzystuje się następujące narzędzia:

  • Wizyty przedstawicieli handlowych;
  • Materiały informacyjne (ulotki, foldery etc.);
  • Zamieszczanie ogłoszeń reklamowych w prasie branżowej (farmaceutycznej i medycznej);
  • Mailingi;
  • Upominki firmowe;
  • Konkursy i e-learningi;
  • Szkolenia, konferencje, sympozja
  • Kampanie na specjalistycznych serwisach dedykowanych branży (np. Medycyna Praktyczna, czy Konsylium24)

Analizując poszczególne formy promocji leków na receptę, zauważyć można że dominują dwie formy:  spotkania bezpośrednie z przedstawicielem firmy oraz wykorzystanie Internetu.

Przedstawiciele z reguły są to osoby, które mają ukończone studia medyczne.
Zadaniem przedstawiciela jest budowanie świadomości produktu wśród lekarzy, udzielanie im wszelkich informacji na temat leku oraz zachęcanie do przepisywania swoim pacjentom. Lekarz bardzo często otrzymuje upominki, które mają budować w nim świadomość produktu. Upominki te mają z reguły logo produktu, dzięki czemu firma zapewnia sobie stałe obcowanie lekarza z produktem. Przedstawiciele cyklicznie odwiedzają swoich lekarzy, przypominając o produkcie i podkreślając jego atuty.

Wykorzystując Internet, firmy farmaceutyczne zakładają własne serwisy www, a następnie umieszczają na nich informacje o produkcie i firmie.
Za pośrednictwem Internetu lekarze mogą dowiedzieć się czegoś więcej o produkcie, mogą zalogować się do specjalnej sekcji dla lekarzy podając numer PWZ, mogą wypełnić jakiś test online i otrzymać punkty zawodowe.

Inne wykorzystanie Internetu do promocji, to współpraca z niezależnymi serwisami tematycznymi. Współpraca polega tutaj na wykupieniu mechanizmów reklamowych dostępnych w obrębie danego portalu. Najczęściej będą to: mailingi i newslettery wysyłane do bazy użytkowników serwisu, kampanie banerowe skierowane do lekarzy danej specjalizacji, dedykowane sekcje sponsorowane przez markę jak również publikacje contentowe informujące o produkcie.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *